Geen beroep op kostenverhogende bouwomstandigheden tot uitspraak in bodemprocedure

Geen beroep op kostenverhogende bouwomstandigheden tot uitspraak in bodemprocedure

Indien een aannemer aangeeft dat hij voornemens is om het werk stil te leggen als de opdrachtgever geen vergoeding voor gestegen bouwkosten betaalt, dan kan het voor de opdrachtgever wenselijk zijn om een kort geding te starten en te verzoeken om te verbieden het werk stil te leggen. De inhoudelijke discussie omtrent kostenverhogende omstandigheden en/of vertragingsschade kan vervolgens in een bodemprocedure worden voorgelegd aan de rechter.