'Vergeten' hypotheekrecht na ontbinding bv

'Vergeten' hypotheekrecht na ontbinding bv

Nadat een rechtspersoon is opgehouden te bestaan, kan het gebeuren dat toch nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo opkomt. In die gevallen kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende de vereffening heropenen. De Rechtbank Noord-Holland oordeelde dat heropening van de vereffening ook kan worden bevolen om de uitvoering van bepaalde rechtshandelingen mogelijk te maken. In een soortgelijke casus verklaarde de Rechtbank Midden-Nederland de inschrijving van een hypotheekrecht waardeloos.