Didam-arrest geen heilige graal in lagere rechtspraak

Didam-arrest geen heilige graal in lagere rechtspraak

In het Didam-arrest oordeelde de Hoge Raad dat overheidslichamen — afgezien van uitzonderingen — mededingingsruimte moeten bieden bij de verkoop van onroerende zaken. De lagere rechtspraak staart zich daar evenwel niet blind op, maar heeft nadrukkelijk oog voor omstandigheden van het geval en conflicterende belangen.