Versnellingsmogelijkheden bezwaar en beroep woningbouw en energie-infrastructuur

Versnellingsmogelijkheden bezwaar en beroep woningbouw en energie-infrastructuur

Twee rapporten over versnelling van vergunningverlening in het omgevingsrecht. Onderzocht zijn de mogelijkheden om procedures in bezwaar en beroep te versnellen, ten behoeve van de realisatie van woningbouw- en energie-infrastructurele projecten.