Kroniek onteigeningsrecht

Kroniek onteigeningsrecht

De onteigeningswet zal in ieder geval nog tot 1 juli 2023 geldend recht blijven. Veel overheden zullen alles op alles zetten om nog vr die datum een onteigeningsverzoek in te dienen, waardoor de onteigeningswet en niet de nieuwe Omgevingswet van toepassing is op de te volgen procedure. Tegen die achtergrond wordt de eerste helft van 2023 een hausse aan onteigeningsverzoeken verwacht. De belangrijkste ontwikkelingen in de Kroonjurisprudentie zijn daarmee onverminderd relevant. Ook de belangrijkste jurisprudentie van de civiele rechter (onder meer ten aanzien van het begroten van de schadeloosstelling) passeert de revue.