Tegenprestatie schept huurovereenkomst

Tegenprestatie schept huurovereenkomst

Partijen spraken mondeling af dat de bovenverdieping van een woning als atelier gebruikt zou mogen worden, zonder dat voor dit gebruik huur verschuldigd zou zijn. Wel plaatste gebruiker een dure geluidswerende vloer, betaalde hij een tegemoetkoming voor gas, water en licht, betaalde hij mee aan de opvang van dochter en kleindochter van eigenares van het pand en schonk kunstwerken. De rechtbank oordeelt dan ook dat weldegelijk sprake is van een tegenprestatie en dus van een huurovereenkomst.