Betekenis van de wegenlegger bij het onderhoud van openbare wegen