Zonnepanelen zonder wijziging van splitsingsakte

Zonnepanelen zonder wijziging van splitsingsakte

Deze bijdrage behandelt de problematiek van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een 'kleine' appartementensplitsing (maximaal 8 appartementsrechten). Plaatsing van zonnepanelen op het dak van kleine appartementengebouwen vereist géén wijziging van de splitsingsakte. De door auteurs voorgestelde gebruiksovereenkomst biedt flexibiliteit zonder de rechtspositie van de appartementseigenaars of hun opvolgers in het gedrang te brengen.