Huur of bruikleen van een woning?

Huur of bruikleen van een woning?

Gelet op de wettelijke omschrijvingen van huur (artikel 7:201 lid 1 BW) en bruikleen (artikel 7A:1777 BW) is voor de beantwoording van de vraag of de overeenkomst in deze zaak op grond waarvan de gemeente een woning in gebruik heeft gegeven moet worden aangemerkt als huur of bruikleen, relevant of de vergoeding die de bewoonster betaalde is aan te merken als 'tegenprestatie'. Het oordeel van het hof dat dit het geval was, is onbegrijpelijk.