Bibob-zaak: geen sprake van ernstig gevaar van misbruik splitsingsvergunning

Bibob-zaak: geen sprake van ernstig gevaar van misbruik splitsingsvergunning

In deze procedure staat een besluit op een aanvraag voor een splitsingsvergunning ter beoordeling. Het college heeft zich naar aanleiding van een Bibob-advies op het standpunt gesteld dat een ernstig gevaar bestaat dat de splitsingsvergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. De rechtbank heeft volgens de Raad van State terecht geoordeeld dat dit niet het geval is. Het college had de splitsingsvergunning moeten verlenen.