CPI-verhoging bedrijfsruimtehuur?

CPI-verhoging bedrijfsruimtehuur?

Huurprijsverhogingen voor bedrijfsruimtes (gebaseerd op de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex CPI) zijn voer voor discussie. De Rechtbank Rotterdam komt in de onderhavige zaak tot de slotsom dat de verhoging niet aanvaardbaar was, waarbij zij relevant vond dat de CPI in een bepaalde periode een in de ogen van de rechtbank te hoog, niet reëel prijsindexcijfer gaf. Daardoor steeg de huurprijs met meer dan de daadwerkelijke inflatie. Om proces-technische redenen krijgt de huurder desondanks geen gelijk.