Aanpak woonoverlast: interventie selectietool

Aanpak woonoverlast: interventie selectietool

Er zijn verschillende juridische middelen om woonoverlast (van huurders én huizenbezitters) aan te pakken. Om de interventie(s) te kiezen die het best bij concrete casussen passen, heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een online beslisboom ontwikkeld.