Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet veranderen de mogelijkheden tot vergunningvrij bouwen aanzienlijk. Op bouwtechnisch vlak wordt er méér vergunningvrij, maar op ruimtelijk vlak kunnen gemeenten zelf keuzes gaan maken. Met als gevolg dat gemeenten 'eigen' vergunningvrije regels in het omgevingsplan kunnen opnemen — waardoor (regionale) verschillen zullen ontstaan.