Pachtovereenkomst en de uitleg via Haviltex

Pachtovereenkomst en de uitleg via Haviltex

In deze uitspraak overweegt de pachtkamer van de Rechtbank Rotterdam dat een pachtovereenkomst niet zomaar beëindigd mag worden ter realisatie van een natuurdoelstelling, als deze doelstelling onvoldoende haalbaar is. Een verpachter moet voldoende feitelijk onderbouwing dat het natuurbelang daadwerkelijk gediend is met het beëindigen van het agrarisch gebruik.