Kunnen arbeidsmigranten 'één huishouden' vormen?

Kunnen arbeidsmigranten 'één huishouden' vormen?

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat voor de kwalificatie ‘één huishouden’ over het algemeen sprake moet zijn van continuïteit in de samenstelling, nagenoeg zelfstandige bewoning, onderlinge verbondenheid en de woning het hoofdverblijf betreft. Het is niet per definitie onmogelijk dat arbeidsmigranten één huishouden vormen.