ROZ-wijziging huurverhogingsmogelijkheden bedrijfsruimte

ROZ-wijziging huurverhogingsmogelijkheden bedrijfsruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft aangekondigd de huurverhogingsbepalingen in de model-huurovereenkomsten voor 290-bedrijfsruimte (versie 2022) en 230a-ruimte (versie 2015) aan te passen. Aanleiding hiervoor vormt de juridische houdbaarheid van de staande praktijk om huurverhogingen standaard te koppelen aan de jaarlijkse inflatie. Welke consequenties heeft dit voor lopende huurovereenkomsten?