Wet vaste huurcontracten en Wet betaalbare huur van kracht per 1 juli 2024

Wet vaste huurcontracten en Wet betaalbare huur van kracht per 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 geldt de Wet vaste huurcontracten. Nieuwe huurders krijgen vanaf die datum in principe een contract voor onbepaalde tijd. Huurders met een middeninkomen krijgen bovendien huurprijsbescherming. Gemeenten kunnen ingrijpen als verhuurders te veel huur in rekening brengen. De huur van 300.000 woningen daalt (op termijn) met gemiddeld 190 euro.