Weggewaaide zonnepanelen tijdens storm: (verborgen) gebrek of stormschade?

Weggewaaide zonnepanelen tijdens storm: (verborgen) gebrek of stormschade?

In een geschil tussen een VvE en een aannemer stond de vraag centraal of schade aan zonnepanelen en dakbedekking van een appartementengebouw tijdens een hevige storm kwalificeert als stormschade, of dat de schade voortvloeit uit een (verborgen) gebrek. De RvA oordeelt dat de schade niet (alleen) het gevolg was van de storm, maar ook van ondeugdelijke uitvoering van werk.