Structureel te laat betalen huur: ontbinding en ontruiming

Structureel te laat betalen huur: ontbinding en ontruiming

Of het herhaaldelijk te laat betalen van de huur in een concrete situatie ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt, moet worden bepaald aan de hand van de omstandigheden van het geval. De kantonrechter weegt in casu zwaar mee dat huurder bij twee vonnissen in 2022 al is veroordeeld tot betaling van een huurachterstand dan wel in de proceskosten. Dat de huurder aangeeft dat hij met zijn onderneming in zwaar weer heeft verkeerd, maar dat dit achter de rug is, acht de kantonrechter niet overtuigend.