EHRM: Russische afluisterwetgeving volstrekt onvoldoende

EHRM: Russische afluisterwetgeving volstrekt onvoldoende

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft Rusland veroordeeld voor de forse gaten in het juridisch raamwerk rond geheime surveillance en afluisteren van individuen. Er is onduidelijkheid over de precieze omstandigheden waarbinnen de autoriteiten tot afluisteren mogen overgaan. Die witte vlek biedt de autoriteiten vrijwel onbeperkte vrijheid om mensen in het geheim te volgen. Een Russische uitgever kreeg 40.000 euro schadevergoeding toegekend.