Schade als gevolg van internetpublicatie verhaald in lidstaat waar centrum van belangen ligt

Schade als gevolg van internetpublicatie verhaald in lidstaat waar centrum van belangen ligt

Een rechtspersoon die beweert dat zijn persoonlijkheidsrechten zijn geschonden door de publicatie van informatie op internet, kan zijn schade verhalen voor de gerechten van de lidstaat waar het centrum van zijn belangen is gelegen, dat wil zeggen: in de lidstaat waar zich het zwaartepunt van zijn beroepsactiviteiten bevindt.