Rechten voor gehuwde homoseksuelen gelden in alle EU-lidstaten

Rechten voor gehuwde homoseksuelen gelden in alle EU-lidstaten

EU-lidstaten moeten rechten van gehuwde homo's erkennen, ook als zij het homohuwelijk feitelijk niet in de wet hebben staan. Landen mogen 'een Unie-burger niet beletten zijn recht van vrij verblijf uit te oefenen door zijn echtgenoot van hetzelfde geslacht, die derdelander is, een afgeleid verblijfsrecht op hun grondgebied te weigeren'.