Jaarbericht 2018 Nederlandse procesvertegenwoordiging HvJ EU

Jaarbericht 2018 Nederlandse procesvertegenwoordiging HvJ EU

In 2018 hebben het EU-Hof en het Gerecht 59 zaken afgedaan waaraan de Nederlandse regering een bijdrage heeft geleverd. EU-rechtspraak kan van invloed zijn op het Nederlandse recht en beleid. Door actief haar visie naar voren te brengen in zaken bij de Europese hoven, oefent de Nederlandse regering invloed uit op deze rechtsontwikkeling. Alle zaken worden om die reden door de regering beoordeeld op een mogelijk Nederlands belang bij deelname aan de procedure.