Mechanisme voor beslechting van geschillen in EU-vrijhandelsverdrag goedgekeurd

Mechanisme voor beslechting van geschillen in EU-vrijhandelsverdrag goedgekeurd

Het mechanisme voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten waarin vrijhandelsovereenkomsten tussen de Europese Unie en derdelanden kunnen voorzien, is verenigbaar met het Unierecht. Dat heeft het Hof van Justitie bepaald inzake het nog op te richten Investment Court System, zoals dat is gestipuleerd in het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA).