Nieuwe regels EU-Hof betreffende beroep in zaken die reeds tweemaal zijn behandeld

Nieuwe regels EU-Hof betreffende beroep in zaken die reeds tweemaal zijn behandeld

Veel hogere voorzieningen worden ingesteld in zaken die reeds tweemaal zijn behandeld door het Hof van Justitie van de EU; eerst door een onafhankelijke kamer van beroep en vervolgens door het Gerecht. Voorts blijkt dat veel van die hogere voorzieningen door het Hof worden afgewezen, omdat zij kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn. Een dergelijke hogere voorziening wordt voortaan slechts—geheel of gedeeltelijk—toegelaten indien daarin een vraag rijst die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht.