EU-scorebord Justitie 2019

EU-scorebord Justitie 2019

In Nederland wordt, vergeleken met andere EU-lidstaten, relatief weinig uitgegeven aan rechtspraak en Nederland heeft relatief weinig rechters—en vooral weinig vrouwelijke raadsheren. Ook ligt de advocatendichtheid onder het Europese gemiddelde.