PrejudiciŽle vragen aan het Hof van Justitie EU: de verwijsplicht van de hoogste rechter

Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU: de verwijsplicht van de hoogste rechter

In de Précompte-zaak van eind 2018 heeft het Hof van Justitie van de EU voor het eerst in een infractieprocedure een Lidstaat veroordeeld omdat zijn hoogste rechter geen prejudiciële vragen had gesteld aan het Hof, dus wegens schending van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 267 VwEU).