Eerste antwoorden EHRM op vragen gebaseerd op Protocol 16 EVRM

Eerste antwoorden EHRM op vragen gebaseerd op Protocol 16 EVRM

Het EHRM gaf zijn eerste advisory opinion gebaseerd op Protocol 16 EVRM, dat in 2018 in werking trad. Dit zogenoemde Advies- of Dialoogprotocol roept een nieuwe procedure in het leven bij het EHRM, die wel wat wegheeft van de prejudiciële procedure in het EU-recht. De hoogste nationale rechterlijke instanties kunnen het EHRM vragen een advies te geven over de uitleg en toepassing van het EVRM in een zaak waarover zij hebben te oordelen. Het eerste verzoek, afkomstig van het Franse Cour de Cassation, had betrekking op de erkenning van kinderen die in het buitenland zijn geboren uit draagmoederschap.