De Hoge Raad en de prejudiciŽle procedure bij het Hof van Justitie

De Hoge Raad en de prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie

De Hoge Raad treedt steeds meer op als Europese rechter en deinst er dan ook niet voor terug om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Er is echter weinig bekend over de manier waarop de Hoge Raad, en meer in het bijzonder de civiele kamer, invulling geeft aan deze rol. Wat zijn de overwegingen van de civiele kamer om al dan niet prejudiciële vragen aan het HvJ EU te stellen en hoe worden de antwoorden van het Hof ontvangen en ingebed?