Geen auteursrechtelijke bescherming modellen louter vanwege esthetisch effect

Geen auteursrechtelijke bescherming modellen louter vanwege esthetisch effect

Auteursrechtelijke bescherming kan niet worden verleend aan modellen louter omdat zij, afgezien van het utilitaire doel dat zij nastreven, een specifiek esthetisch effect teweegbrengen. Om voor deze bescherming in aanmerking te komen moeten die modellen de uitdrukking vormen van oorspronkelijke werken.