Afbakening van grenzen tussen lidstaten is geen EU-bevoegdheid

Afbakening van grenzen tussen lidstaten is geen EU-bevoegdheid

Het EU-Hof is niet bevoegd om uitspraak te doen in een grensgeschil tussen Slovenië en Kroatië. Beide landen zijn echter op grond van het EU-Verdrag verplicht om loyaal samen te werken aan de totstandkoming van een definitieve juridische oplossing voor dit geschil, in overeenstemming met het internationaal recht. Eventueel zouden beide landen het geschil aan het EU-Hof kunnen voorleggen op basis van een overeenkomst.