Rechtspraak Europa april 2020

Rechtspraak Europa april 2020

Maandelijks overzicht van de rechtspraak van het EHRM en het HvJ EU, onder redactie van het Gerechtshof Amsterdam en het Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak. Circa 80 uitspraken van het Hof van Justitie en circa 30 van het Hof voor de Mensenrechten op 55 onderwerpsgebieden, van aanbesteding tot witwassen.