Toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten in nationale wetgeving

Toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten in nationale wetgeving

Het EU-Grondrechtenbureau heeft een Nederlandse versie beschikbaar gesteld van het handboek over de toepassing van het EU-Handvest voor de grondrechten door wetgevingsjuristen en beleidsmakers. De uitvoering van een 'Handvestcontrole' in het kader van wetgeving en beleidsvorming draagt bij aan een groter bewustzijn ten aanzien van het belang van mensenrechten.