Geschillenbeslechting na Brexit: not a piece of cake

Geschillenbeslechting na Brexit: not a piece of cake

Op 31 januari 2020 om middernacht heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Welke regels gelden nu op het gebied van geschillenbeslechting? Over de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen is in de Handels- en samenwerkingsovereenkomst niets geregeld en het blijft vooralsnog onduidelijk welke regels hiervoor op de langere termijn zullen gelden. Voor andere aspecten van internationale geschillenbeslechting wordt (expliciet dan wel impliciet) teruggevallen op oudere internationale afspraken.