EU-recht vereist geen aanvullend beroepsrecht

EU-recht vereist geen aanvullend beroepsrecht

Het staat een Lidstaat vrij om een rechter in hoger beroep de bevoegdheid toe te kennen om in laatste instantie feitelijk en rechtens uitspraak te doen over een geding. Het nationale recht hoeft niet te voorzien in een aanvullend cassatieberoep indien de rechter in hoger beroep het EU-recht onjuist heeft toegepast of uitgelegd. De betrokken partijen bij het geding kunnen de Lidstaat wel aansprakelijk stellen wegens niet-naleving van het EU-recht.