'Rechters denken niet altijd juridisch bij de toepassing van EU-recht'

'Rechters denken niet altijd juridisch bij de toepassing van EU-recht'

Waarom stellen nationale rechters vragen aan het Hof van Justitie van de EU en wat vinden zij van de antwoorden? In het onderstaande, kosteloze boek laat Jasper Krommendijk, universitair hoofddocent internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit, zien dat rechters een veelheid aan motieven hebben bij hun besluit om vragen over het EU-recht te stellen aan het Hof in Luxemburg.
Het klassieke beeld is dat nationale rechters slechts de wet toepassen bij het toepassen van EU-recht en zich beperken tot louter juridische overwegingen. Dit komt niet geheel overeen met de werkelijkheid. In het kader van zijn onderzoek bestudeerde Krommendijk honderden prejudiciële uitspraken en interviewde hij 88 rechters uit drie (voormalige) EU-Lidstaten.