Jaarbericht 2021 Nederlandse procesvertegenwoordiging bij het Hof van Justitie EU

Jaarbericht 2021 Nederlandse procesvertegenwoordiging bij het Hof van Justitie EU

Dit jaarbericht geeft inzicht in de werkzaamheden van de Nederlandse procesvertegenwoordiging en de inbreng van de Nederlandse regering in 62 zaken die in 2021 door de Europese hoven (het Hof en het Gerecht) zijn afgedaan. Van de 54 prejudiciële uitspraken waarin de Nederlandse regering schriftelijke opmerkingen heeft ingediend, zijn er 15 gewezen naar aanleiding van verwijzingsuitspraken van Nederlandse rechters. Het oordeel van de Europese rechters komt in ruime meerderheid overeen met het door de Nederlandse regering ingebrachte standpunt.