EHRM Knowledge Sharing platform

EHRM Knowledge Sharing platform

Op de webpagina's van het nieuwe ECHR Knowledge Sharing platform (ECHR-KS) worden actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie van het EHRM gedeeld met de artikelen van het EVRM als kapstok. In 28 Case-Law Guides wordt jurisprudentie per verdragsartikel bijgehouden.
Tevens zijn er 7 jurisprudentiegidsen rond specifieke thema's, te weten gegevensbescherming, milieu, immigratie, omgang met massademonstraties, rechten van gedetineerden, LGBTI-rechten en terrorisme.