Jaarverslag Hof van Justitie EU 2022

Jaarverslag Hof van Justitie EU 2022

Het aantal door het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU afgehandelde zaken is licht gedaald (1.666 in 2022 versus 1.723 in 2021). Bijgevolg is het aantal aanhangige dossiers licht gestegen, naar 2.585 zaken. Afhandeling van geschillen vergt gemiddeld 16,5 maand; de gemiddelde duur van beantwoording van prejudiciŽle vragen is ruim 17 maanden.