Jaarbericht 2022 Nederlandse Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie EU

Jaarbericht 2022 Nederlandse Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie EU

In dit jaarbericht wordt verslag gedaan van de Nederlandse inbreng bij het EU-Hof in 2022. Het resultaat wordt weergegeven in samenvattingen van de 66 uitspraken waarbij Nederland in het verslagjaar partij was.