Jurisprudentie rond doorwerking van EU-richtlijnen in de nationale rechtsorde

Jurisprudentie rond doorwerking van EU-richtlijnen in de nationale rechtsorde

In deze bijdrage worden vijf centrale aspecten van de doorwerking van EU-richtlijnen in de nationale rechtsordes besproken. Dit is en blijft een bron van Unierechtelijke complicaties. Hoewel het debat over de doorwerking van richtlijnen enigszins is verdrongen door soortelijke discussie over de doorwerking van het EU-Handvest, blijven de grenzen aan de rechtstreekse werking en andere vormen van doorwerking van richtlijnbepalingen actueel.