Rechtspraak Europa mei 2023

Rechtspraak Europa mei 2023

Nieuwsbrief met een overzicht van Europese rechtspraak die werd gewezen in mei 2023: circa 115 zaken (90x HvJ EU, 25x EHRM) in 50 rubrieken, van aanbesteding tot vrijheid van vereniging. Specifieke onderwerpen: accijnzen, erfbelasting, Europese subsidies, huiselijk geweld, levenslang, ne bis in idem, productveiligheid en kiesrecht.