Werking van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde

Werking van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde

Het Handvest van de Grondrechten van de EU werd in 2009 verheven tot primair EU-recht. Het Handvest heeft dus pas 15 jaar bindende werking — en is beduidend jonger dan het EVRM. Die jeugdigheid is een van de redenen dat de inhoud en de uitwerking van het Handvest nog niet voor iedereen even bekend zijn. Binnen alle rechtsgebieden van het Nederlandse recht is EU-recht van toepassing: hetzij direct via verordeningen, hetzij indirect via richtlijnen. Dat betekent dat het Handvest een rol speelt op alle rechtsgebieden. Het is daarom voor iedere Nederlandse jurist van belang kennis te hebben van de reikwijdte van het Handvest. Wat is de verhouding van het Handvest tot het EVRM en nationale grondrechten en heeft het Handvest aanvullende waarde? Kan het Handvest het EVRM vervangen?