Data na de dood: juridische aspecten van digitale nalatenschappen

Data na de dood: juridische aspecten van digitale nalatenschappen

Vrijwel zonder uitzondering laten overledenen digitale 'bezittingen' achter, zoals social media-accounts, e-mailboxen, documenten in de cloud en (gebruiksrechten op) allerlei media en entertainment. De vraag is of het huidige wettelijk kader voldoende handvatten biedt om de bij afwikkeling van digitale nalatenschappen gemoeide belangen te behartigen. Welke wetswijzigingen zijn wenselijk?