De verknochtheid van een ontslagvergoeding

De verknochtheid van een ontslagvergoeding

In twee hofuitspraken stond de verknochtheid van ontslagvergoedingen die waren ondergebracht in een stamrecht-BV centraal. De gerechtshoven bogen zich over de vraag of de aanspraken jegens de stamrecht-BV en de reeds uitgekeerde bedragen verknocht zijn aan een echtgenoot. De hoven dachten hierover verschillend.