Partneralimentatie en wangedrag: waar ligt de grens?

Partneralimentatie en wangedrag: waar ligt de grens?

In april 2014 heeft het Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem het verzoek van een man om een bijdrage in zijn levensonderhoud van de vrouw afgewezen wegens wangedrag van de man. Eenzelfde soort zaak diende vlak daarvoor bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Interessant is om te bezien welke omstandigheden rechters laten meewegen in de beoordeling van een beroep op wangedrag.