Bijdrage in studie en levensonderhoud na het 21e levensjaar

Bijdrage in studie en levensonderhoud na het 21e levensjaar

Als ouders scheiden, worden in het echtscheidingsconvenant vaak afspraken gemaakt over onder andere de kinderalimentatie. Gewoonlijk stopt deze bijdrage op het moment dat het kind 21 wordt. Uit de wet volgt dat er daarna nog wel een bijdrage kan moeten worden voldaan, maar alleen als er daadwerkelijk sprake is van een behoefte aan bijdrage bij het kind. Indien de ouders hierover zelf andere afspraken maken en deze vastleggen in een convenant, is afwijking van de wet echter toegestaan.