Bevoegdheid tot ontslag van bewindvoerder komt ook toe aan de appelrechter

Bevoegdheid tot ontslag van bewindvoerder komt ook toe aan de appelrechter

De kantonrechter kan ambtshalve ontslag verlenen aan een bewindvoerder (art. 1:448 lid 2 BW). Die bevoegdheid komt eveneens toe aan het hof als appelrechter. Dat brengt mee dat de (appel)rechter bij zijn beslissing over het ontslag van een bewindvoerder niet is gebonden aan de gronden die een belanghebbende daarvoor eventueel heeft aangevoerd.