Certificaat maakt beschermingsmaatregelen geldig in gehele EU

Certificaat maakt beschermingsmaatregelen geldig in gehele EU

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat uitvoering geeft aan de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken binnen de EU. Hiermee kunnen slachtoffers van (huiselijk) geweld, stalking en geweld tegen kinderen beschermd worden, door ook in andere lidstaten preventieve maatregelen te treffen ter bescherming van hun persoon. Personen met beschermingsmaatregelen kunnen een certificaat aanvragen om, ook als zij verhuizen naar een andere lidstaat of daar regelmatig verblijven, rechtens af te kunnen dwingen met rust gelaten te worden.