Rechtsmacht Nederlandse rechter bij in het buitenland opengevallen nalatenschap

Rechtsmacht Nederlandse rechter bij in het buitenland opengevallen nalatenschap

Een uitspraak over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij een nalatenschap die in het buitenland is opengevallen. Verzoekers hebben in deze zaak de Rechtbank verzocht een vereffenaar te benoemen in een nalatenschap die is opengevallen in België. De Nederlandse rechter heeft op grond van art. 3 Rv rechtsmacht, omdat sprake is van een verzoekschriftprocedure en ten minste één van de verzoekers woonplaats in Nederland heeft.